Błonnik

pokarmowy

Błonnik pokarmowy często nazywany włóknem pokarmowym stanowi niejednorodną substancję składników o charakterze  polisacharydowym – celuloza, hemicelulozy, pektyny, gumy, skrobia odporna na trawienie i niepolisacharydowym – ligniny, kutyny i taniny.

Błonnik pokarmowy jest węglowodanem – i ta jak inne węglowodany dzieli się na frakcje nierozpuszczalne i rozpuszczalne. Podział ten wynika z funkcji fizjologicznej jaka pełnia w organizmie człowieka po spożyciu wraz i innymi pokarmami.

Błonnik nierozpuszczalny

to frakcja, która nie rozpuszcza się w wodzie, słabych kwasach i zasadach, to przede wszystkim celuloza i lignina mająca pozytywny wpływ na perystaltykę jelit i prawidłowe wypróżnianie.

Błonnik rozpuszczalny

to frakcja, która rozpuszcza się w wodzie – pektyny, gumy, hemicelulozy, betaglukany, doskonale się metabolizują do kwasów tłuszczowych i są wchłaniane i wykorzystywane przez organizm człowieka. Frakcje rozpuszczalne błonnika wpływają na obniżenie cholesterolu.

Z uwagi na fakt, że błonnik pokarmowy jest częściowo wykorzystywany przez człowieka jako źródło energii przyjęto dla błonnika wartość energetyczną równą 2 kCal/1g.

Produkty stanowiące źródło błonnika pomagają w profilaktyce