Opinia

prozdrowotna

Znaczące i coraz liczniej odkrywane korzyści ze spożywania produktów bogatych w błonnik pokarmowy stanowią bodziec dla rozwoju i wdrażania produkcji innowacyjnych wyrobów z udziałem tego składnika oraz ciągle udoskonalanych istniejących produktów wysokobłonnikowych. 

Żywność bogata w błonnik, posiadająca również obniżoną wartość kaloryczną, stanowi grupę żywności funkcjonalnej, która jest wyjątkowo potrzebna w budowie prawidłowej struktury spożycia produktów żywnościowych. Pojęcie żywności funkcjonalnej nie zostało jak dotychczas zdefiniowane w żadnym obowiązującym akcie prawnym zarówno krajowym jak i unijnym.

Pojęcie, którym obecnie posługują się wszyscy w klasyfikowaniu żywności jako funkcjonalnej, zostało wypracowane w 1999 r. w wyniku programu badawczego Functional Food Science in Europe (FUFOSE) realizowanego przez Komisję Europejską. Zgodnie z tym "żywność może być uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na poprawie: stanu zdrowia, samopoczucia i/lub zmniejszaniu ryzyka chorób. 


Żywność ta musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddziaływanie na różne funkcje organizmu.

Do żywności funkcjonalnej stosuje się przede wszystkim ogólne przepisy prawa żywnościowego:

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, uzupełnione przez załącznik do rozporządzenia (WE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. 

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych substancji. 

3

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tekst ujednolicony Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2015, poz. 594. 

4

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. o w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą Dz.U. nr 137, poz. 967.

Dieta

wysoko-błonnikowa

Dieta wysokobłonnikowa (spożycie powyżej 25 g/dobę) wykazuje szereg potencjalnych korzyści zdrowotnych. Określone frakcje błonnika, szczególnie rozpuszczalnego, mogą przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, jak również trójglicerydów we krwi oraz redukcji ryzyka chorób serca. 

Błonnik pokarmowy ogranicza ryzyko występowania choroby wieńcowej serca i sprzyja terapii nadciśnienia tętniczego, jak również cukrzycy i otyłości. Błonnik pokarmowy, szczególnie zawarty w produktach zbożowych, łączony jest z regulacją działania przewodu pokarmowego. Stwierdzono również istotny wpływ błonnika w redukcji schorzeń jelita grubego. Ze względu na wysoki udział pieczywa w przeciętnej racji pokarmowej, wzbogacenie go w dodatek błonnika pokarmowego może przynieść realny korzystny efekt zdrowotny. 

Ważnym czynnikiem wpływającym zarówno na właściwości prozdrowotne produktów piekarskich, jak i na ich parametry technologiczne i sensoryczne jest zawartość konkretnych frakcji błonnika. Wiadomo, że istnieją dwie frakcje błonnika: nierozpuszczalna w wodzie (np. celuloza, ligniny, niektóre hemicelulozy) oraz rozpuszczalna w wodzie (np. pektyny, śluzy, woski, niektóre hemicelulozy). Każda z tych frakcji błonnika cechuje się odmiennym działaniem prozdrowotnym. Błonnik nierozpuszczalny pęcznieje w środowisku wodnym wypełniając jelita, przez co reguluje ich perystaltykę  i zapobiega zaparciom. Błonnik rozpuszczalny w wodzie tworzy w jej środowisku lepki żel. Właściwość ta wpływa na zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi, regulację stężenia glukozy, zmniejszenie wchłaniania cukrów oraz daje uczucie sytości.

Dodatek błonnika pokarmowego przy produkcji pieczywa uznany jest za skuteczną metodę wzbogacania diety. Wzbogacenie różnego rodzaju wyrobów piekarskich w błonnik pokarmowy opiera się na dodatku preparatów błonnika lub wykorzystaniu przy produkcji surowców bogatych w ten składnik. Przy wypieku pieczywa Złote-Ziarno dodawane są preparaty błonnikowe pochodzenia owsianego, co przyporządkowuje gamę produktów Złotego-Ziarna do grupy żywności funkcjonalnej i pro-zdrowotnej. 

Badania konsumenckie wykazały, że pieczywo Złote-Ziarno o obniżonej kaloryczności, z dużą zawartością błonnika owsianego jednocześnie nie odbiega w smaku i wyglądzie od tradycyjnego pszennego pieczywa.

Gama produktów piekarskich 

Złote-Ziarno 

oparta na innowacyjnej technologii wypieku pieczywa białego o obniżonej kaloryczności z dużym procentowym udziałem błonnika owsianego (złożonego z frakcji nierozpuszczalnej i rozpuszczalnej) jest zgodna z przepisami prawa dotyczącego żywności i żywienia i spełnia kryteria żywności zdefiniowanej jako żywność funkcjonalna i pro-zdrowotna