Mikronizowany

błonnik owsiany

Ziarno owsa charakteryzuje się szczególnie wartościowym składem o korzystnych wartościach, a kombinacje składników odżywczych stanowią o jego dużej przydatności żywieniowej i dietetycznej oraz szerokim zastosowaniem w przetwórstwie spożywczym. 

Najcenniejszym i najbardziej docenianym w branży piekarniczej składnikiem struktury ziarna owsa jest błonnik pokarmowy, którego w owsie jest najwięcej ze wszystkich popularnych zbóż.


Współcześnie odkrywane wymierne korzyści ze spożywania produktów bogatych w błonnik pokarmowy stanowią bodziec do opracowywania receptur i wdrażania do produkcji nowych rodzajów wyrobów z wysokim jego udziałem.

Mikronziowany błonnik owsiany powstaje w wyniku procesu rozdrabniania surowca zbożowego metoda mikronizacji tj. mechanicznego rozbijania (redukcji cząstek) za pomocą młyna strumieniowego powietrznego. 

Mikronizacja to metoda innowacyjna - chociaż stosowana już w wielu dziedzinach (w szczególności do rozdrabiania surowców – komponentów farmaceutycznych) na szerszą skalę zastosowana do rozdrabniania właśnie surowców zbożowych i owocowych celem uzyskania bardzo drobnego rozdrobnienia poprzez rozbijanie cząstek (redukcja cząstek).

Mikronizacja pozwala na rozdrobnienie cząstek zakresie do nawet poniżej 20 mikronów (w zależności od surowca). 

Mikronizowane cząstki zyskują o wiele większą powierzchnię czynną danego surowca, która wspomaga ich skuteczne działanie w zależności od zastosowania. 

Rozdrobniony surowiec dzięki mikronizacji ma wyższą biodostępność – cząstki są średnio, mało lub prawie niewyczuwalne w ocenie organoleptycznej (w zależności od wielkości rozdrobnienia) – mają właściwości higroskopijne lub/i zdolności  wiązania tłuszczów. 

Mikronizacja jest procesem mechanicznym – rozdrabnianiem odbywa się naturalnie bez udziału odczynników chemicznych. 

Mikronizowany błonnik owsiany znajduje zastosowanie w branży piekarniczej jako dodatek o wielowymiarowych walorach zarówno w wymiarze żywieniowym jak i technologicznym.